A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovinsko - Celje - Průvodce

Celje (německy Cilli) je město ve středu Slovinska, spadající do štýrského regionu. Má 40 000 obyvatel.

Základní informace, Kulturní objekty, Hrabata z Celje

Základní informace

Město založili Římané jako Celeia, koncem čtvrtého století ji dobyl Alarich, Slované se sem nastěhovali až ve druhé polovině 6. století. Roku 1451 bylo město začleněno do Habsburské říše, v 17. století bylo obsazeno Turky. Kolem Celje vede nedávno postavená významná dálnice spojující Maribor a Lublaň .

====Kulturní objekty

Velmi dobře viditelnou dominantou Celje je Horní celjský hrad, tyčící se na velice pěkném vrcholku čtyři sta metrů nad městem. Jedná se v podstatě o krásně vybělenou zříceninu s romantickými výhledy do krajiny a pohádkovým cimbuřím. Do patnáctého století zde žila šlechta nejen místního působení, hrabata z Celje. Existuje-li Horní hrad, musí být také Spodní celjský, tentokrát zámek. Sem se právě přesídlila zmíněná šlechta. Zámek je renesančího slohu a dnes v něm sídlí regionální muzeum s expozicí o dějinách města.

====Hrabata z Celje (Cilli), Celjski grofje

Významný šlechtický rod ze štýrského Celje odehrál ve slovinské historii poměrně nezanedbatelnou úlohu. Ve středověku to byl jeden z nejmocnějších šlechtických rodů v Evropě. Titulem knížete disponovali jen dvacet let mezi léty 1436 a 1456. Období celjských hrabat vytrhlo Slovinsko na pár desetiletí z habsburské nadvlády. Ovšem kvůli nesplození potomků rod vymřel a habsburská moc se opět do těchto končin navrátila.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud