A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovinsko - Koper - Průvodce

Koper (italsky Capodistria) je město na slovinském pobřeží Jaderského moře. Má 47 000 obyvatel a je nejdůležitějším přístavem země. Ač může být první dojem z něj poněkud rozpačitý vlivem průmyslové zóny, nenechte se zmýlit. Jedná se o malebné středomořské místo.

Z historie města, Staré město, Náměstí revoluce (Trg revolucije, Brollo), Titovo náměstí (Titov trg), Kašna Da Ponte

Z historie města

První stálé osídlení zde vybudovali již starověcí Řekové pod názvem Aegida. Osada existovala i za dob Římské říše jako Capris, Capre nebo Caprista (názvy se během staletí měnily). Roku 568 sem uprchli Tersťané z města obléhaného Langobardy. Na počest tehdejšího byzantského císaře Justiniána II. tak bylo přejmenováno na Justinianopolis. Nakonec se ho ale opět zmocnili Frankové a Langobardi. Roku 932 začalo město obchodovat s Benátkami a v 11. století, v době Benátsko - německé války, se postavilo na německou stranu. Díky tomu roku 1032 získalo od císaře Svaté říše římské městská práva. Od roku 1278 spadalo pod Benátskou republiku, kde zaujalo místo jako brána Benátčanů k Istrii, pod názvem Caput Histriae (z tohoto názvu se vyvinulo dnešní italské Capodistria). V době Rakousko-Uherska, v 19. století patřilo město pod Rakousko, pod zemi Küstenland. Po první světové válce připadlo Itálii, po druhé světové válce pak Jugoslávii. Od roku 1991 je slovinským městem. Přes tyto všechny změny je však ale stále dvojjazyčným; mluví se tu jak slovinsky, tak italsky.

Staré město

Hlavní ulicí starého města je Čevljarska ulice, začínající u bran Prétorského paláce, táhnoucí se přes „nákupní a kulturní zónu“ malebnou architekturou benátského vlivu. Celá atmosféra je výborně laděna bílými stavbami orámovanými barevnými květinami a příjemným živým ruchem.

====Náměstí revoluce (Trg revolucije, Brollo)

Majestátné náměstí, nesoucí poněkud buditelské jméno, je rámováno barokními paláci a kdysi dávno celé sloužilo jako praktická jímka na dešťovou vodu. Ta stékala do cisterny přímo pod náměstím, odkud se pak podle potřeby snadno čerpala do jedné ze dvou městských kašen z patnáctého století. Dřívější obyvatelstvo bylo předvídavé a do štíhlého gotického domu, zvaného Fontico, ukládali jako do špejcharu úrodu pro případy „hubenějších časů.“

====Titovo náměstí (Titov trg)

Známý obrázek bělavého cimbuří Prétorského paláce můžeme spatřit na náměstí s názvem jugoslávského prezidenta. V paláci dnes sídlí soud. Do osmnáctého století zde ale žili benátští kupci. Důkazem benátské historie je řada erbů a nápisů na fasádě, hlavně pak známý okřídlený lev. Protější budova z patnáctého století v gotickém stylu hostila kdysi městská zasedání, dnes je tam kavárna Loggia, z níž se můžeme nechat slastně unášet pohledem na idylické náměstí. V zorném úhlu budete mít i dóm svatého Nazaria s volně stojící zvonicí. V tomto svatostánku je vzácný oltářní obraz, namalovaný roku 1516 samotným Carpacciem.

====Kašna Da Ponte

Tato Fontana da Ponte stojí na Prešernově námestí (Prešernov trg) již za městskou branou Porta della Muda a plnila funkci vodního zdroje pro obyvatelstvo až do devatenáctého století. Postavena byla o dvě století dříve. Tvarem mostu kašna navždy připomíná svého mecenáše Lorenza da Ponte.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud