A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovinsko - Kranjska Gora - Průvodce

Kraňská Hora je nasídlení s centrem v okresu stejného jména. Nadmořská výška Kraňské Hory činí 810 metrů. Počet obyvatel okresu je 1428. Kraňská Hora spadá do kraje Gorenjsko, Gorenjského regionu.

Základní údaje, Krátce k historii Kraňské Hory, Kulturní dědictví, Kekec

Základní údaje

Kraňská Hora (Kranjska Gora) je významné turistické středisko a středisko zimních sportů v horní části Sávské doliny kolem ústí říčky Pišnice do Sávy Dolinky. Kolem starého vesnického jádra je vystavěna nová, především turistická výstavba s hotely, dovolenkovými ubytovacími zařízeními a domy, rekreačními objekty, obchody, lyžařskými tratěmi a sítí cyklistických a pěších stezek. To vše dává Kraňské Hoře s blízkými obcemi Podkoren, Gozd Martuljek a Rateče podobu jednotného hornosávského turistického střediska významného jak v létě, tak i v zimě. Kraňská Hora je dějištěm významných mezinárodních lyžařských soutěží v alpském lyžování na Vitrancu a skocích na lyžích v Planici.

====Krátce k historii Kraňské Hory

Horní část údolí Sávy Dolinky byla do čtrnáctého století jen slabě osídlena. Teprve na začátku čtrnáctého století začali novousídlenci ve větší míře mýtit tamější lesy a měnit taková území v selské usedlosti. Místo, které bylo ve starých listinách poprvé zmíněno roku 1326 jako Borovska vas (v češtině by to odpovídalo pojmenování Bor, Bory, Borovina, Borová ves apod.). Ta se stala trvalejším církevním i správním centrem pro vsi od Podkorena do Srednjega Vrha.

Oblast, která byla po řadu století značně odříznuta od okolního světa, se stala dopravně dosažitelnější, když roku 1870 postavili železniční trať Jesenice – Trbiž. S výstavbou tratě začalo také každodenní odcházení pracovní síly, zejména do Jesenic do tamější železárny. Výstavba železnice zahájila rovněž rozvoj turismu v této lokalitě. Během první světové války byla vybudována silnice přes přechod Vršič, čímž se výrazně zjednodušil přístup do horského světa a do údolí Soči. 8. dubna 1941 oblast obsadily italské okupační jednotky, ale zanedlouho byly vystřídány německým okupátorem. Němci sem dočasně přesídlili své krajany, do té doby žijící v Lublani . Nedlouho před koncem války zde došlo k ošklivým bojům mezi partyzány a ustupující německou armádou.

====Kulturní dědictví

Ve starém vesnickém centru dnešní Kraňské Hory stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve starých listinách také zmíněn roku 1326 jako podřízený radovljické (Radovljica) farnosti, roku 1630 se stal farním kostelem. Pozdně gotická stavba má hvězdicovitý půdorys, presbytariář a pravoúhlou loď, která byla v devatenáctém století prodloužena ke zpočátku samostatně stojící zvonici postavené kolem roku 1500. Mezi světskými stavbami se nejlépe zachovala tři sta let stará Lizenjakova domačija (Lizenjákův rodný dům; ulice Borovška cesta 63). Zde se dnes nachází, v černé kuchyni a zachovalém uspořádání původních prostor, etnografická sbírka. Ve staré čtvrti je také rodný dům spisovatele J. Vandota, autora oblíbených příběhů o Kekci, s pamětní deskou (ulice Podbreg 27).

====Kekec

Kekec je postava malého chlapce, toulající se po alpských dědinách. Všechny příběhy jsou z prostředí slovinských Alp. Kekcovou láskou je stejně staré děvčátko Mojca, kterou většinou musí od nějakého úkladného problému zachránit. Úhlavním nepřítelem Kekce je starý morous a silák Bedánec. Kekec nemá žádnou rodinu, ale ať přijde kamkoli, do jakékoli vsi, všude ho mají rádi a ve všech najde oporu. Na oplátku je veselým společníkem a pomocníkem. Kekec byl také zfilmován. Existuje několik příběhů, které si můžete prohlédnout takto v mediální podobě. První díl je ještě černobílý. V těchto filmech je pěkně vidět architektura a život v alpských vískách, lidové zvyky, oděv, způsob života…

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud