A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovinsko - Průvodce

Slovinsko je demokratická republika na jihu střední Evropy. Oficiální název je Republika Slovinsko (Republika Slovenija). Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako nástupnický stát Jugoslávie. Takže, Seznamte se, to je Slovinsko. Geografická fakta, Fauna a flóra , Mezní zeměpisné souřadnice, Politický systém, Svátky a dny pracovního klidu, Slovinské obyvatelstvo.

Seznamte se, to je Slovinsko

Sousedními zeměmi jsou Itálie, Rakousko, Maďarsko a Chorvatsko . Od roku 2004 se stala, stejně jako Česká republika, členskou zemí Evropské unie. Dále se řadí mezi členy OSN a NATO.

Úředním jazykem je slovinština . V oblastech silnějšího zastoupení italského nebo maďarského etnika je vedle slovinštiny uznávána také italština nebo maďarština. Původní slovinskou měnou byly slovinské tolary (SIT), od roku 2007 již však platí eurem. Slovinsko má zhruba dva miliony obyvatel. V hlavním městě Lublaň (Ljubljana) jich žije asi kolem čtvrt milionu. Slovinská „nátura“ je celkem dosti podobná té české: Slovinci ve smyslu temperamentu nepatří k „horkokrevným Balkáncům“, jsou spíše klidní, jako se to říká třeba i o Rakušanech nebo o nás Češích.

Geografická fakta

Na jihovýchodě má Slovinsko přístup k Jaderskému moři – 42 km mezi italským a chorvatským pobřežím. Jižně od řeky Sávy spadá země geograficky na Balkánský poloostrov. Celkově je Slovinsko situováno do prostředí Alp, Dinárského pohoří, Panonské nížiny a Středozemního moře, což skýtá na tak malém prostoru zcela netušené možnosti! Z hlavního města to máte necelé dvě hodiny k moři, asi hodinu a půl do Alp… Nejvyšším vrcholem Slovinska je alpský Triglav se svými 2864 metry nad mořem na severozápadě území.Polovinu území Slovinska pokrývají lesy: 1.163.812 ha (v Evropě má větší lesní rozlohu pouze ještě Finsko nebo Švédsko). Přibližně 8 % rozlohy země je v nějakém programu ochrany životního prostředí. Největším národním parkem je Triglavský národní park s plochou 83.807 ha. Podnebí Slovinska je alpské, kontinentální a středozemské.

Fauna a flóra

Ve Slovinsku se daří na třem tisícům různých rostlinných a padesáti tisícům rozmanitých živočišných druhů. Početně zastoupeni jsou i rostlinní a živočišní endemité, organismy, které se vyskytují pouze na určitém území. Za příklad typického slovinského endemita vyberme toho nejznámějšího: lidská ryba (človeška ribica, Proteus anguinus). Například medvědovi se ve Slovinsku daří tak výborně, především díky množství lesů, že jej mohou klidně vyvážet.

Řada zvláštních a jedinečných přírodních útvarů na území Slovinska způsobuje, že je zde vysoká koncentrace jak endemitů, tak vzácných a celosvětově chráněných zástupců fauny i flóry.

====Mezní zeměpisné souřadnice

Mezní zeměpisné souřadnice Slovinska jsou: na severu 46° 52\' 37,52“ sev. šířky, 16° 14\' 18,14“ vých. délky, obec Budinci v občině Šalovci; na jihu 45° 25\' 18,34“ sev. šířky, 15° 10\' 56,06“ vých. délky, obec Damelj v občině Črnomelj; na východě 46° 28\' 33,76“ sev. šířky, 16° 36\' 07,69“ vých. délky, obec Benica v občině Lendava; na západě 46° 17\' 54,05“ sev. šířky, 13° 23\' 47,81“ vých. délky, v obci Breginj v občině Kobarid. Největší zeměpisná šířka je 1°28\', tj. 163 km. Největší zeměpisná délka je 3°13\', tj. 248 km.

Politický systém

Slovinsko je republika v čele s prezidentem voleným přímo, na volební období pěti let. Výkonnou moc představuje vláda vedená premiérem. Legislativní moc vykonává dvoukomorový parlament. Devadesátičlenné Národní shromáždění (Državni zbor) je voleno přímo, po jednom místě má rezervována italská a maďarská menšina. Volební období Národního shromáždění je čtyřleté. Čtyřicetičlenná horní komora Národní rada (Državni svet) je složena z nepřímo volených zástupců společenských, hospodářských, profesních a místních zájmových skupin. Volební období pro Národní radu je pětileté.

Svátky a dny pracovního klidu

Svátky


1. a 2. leden Nový rok
8. únor Prešernův den, slovinský kulturní svátek
27. duben Den boje proti okupaci
1. a 2. květen Svátek práce
25. červen Den státnosti
17. srpen Den připojení pomurských Slovinců s matičním národem po první světové válce (a den pracovního klidu)
15. září Den znovupřipojení Přímoří k matiční domovině (a den pracovního klidu)
1. listopad Svátek památky zemřelých
23. listopad Den Rudolfa Maistra (a den pracovního klidu
26. prosinec Den samostatnosti a jednotnosti

—————–

Dny pracovního klidu


Velikonoce Neděle po prvním jarním úplňku – Velikonoční neděle a pondělí
Binkošti (Letnice) Seslání ducha svatého/Svatodušní svátky, neděle sedm týdnů (50 dnů) po Velikonocích, 10 dnů po Nanebevstoupení páně
15. srpen Nanebevzetí Panny Marie
31. říjen Den reformace
25. prosinec Vánoce

—————–

Slovinské obyvatelstvo

Celkový počet obyvatel Slovinska je 2 019 392 (při sčítání v červenci 2007). Podíl městského obyvatelstva je 54 %. Největší slovinské město je hlavní město Lublaň (Ljubljana) s 271 000 obyvatel. Další velká města jsou Maribor , Koper , Kranj , Celje , Novo Mesto, Nova Gorica a Murska Sobota.

Slovinsko je etnicky téměř homogenní: 83 % obyvatel tvoří Slovinci. Z menšin jmenujme hlavně téměř 2 % Srbů, 1,8 % Chorvatů, 1 % Bosňáků a 0,5 % Muslimů, 0,3 % Maďarů a 0,2 % Makedonců. Jde tedy z největší části o menšiny pocházející, až na Maďary, ze zemí bývalé Jugoslávie.

Slovinské obyvatelstvo historicky patří do oblasti západního křesťanského, respektive římskokatolického vlivu (Rakousko-uherská monarchie). Podle posledního sčítání lidu se hlásí 58 % obyvatel ke katolicismu, 10 % k ateismu, 2,5 % k islámu, 2,5 % k pravoslaví a 16 % neodpovědělo. Ve skutečnosti většina Slovinců nejsou praktikující věřící.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud